මල් තැලෙනවා නම් මල් පිපිලා කුමට ගස් කපනවානම් ගස් වවලා කුමට විල් හිදෙනවා නම් වැහි ...

1947 වර්ෂයේදී ඉන්දියාව බ්‍රිතාන්‍යයන්ගෙන් නිදහස ලැබීමත් සමගම එවකට ‘කුමාර රාජ්‍යය’ ක් ව පැවති කාශ්මීරය ට ...

ලොව පැරණිම මහද්වීපික පාපන්දු තරගාවලිය වන කෝපා ඇමරිකානු පාපන්දු තරගාවලිය මේ වන තෙක් ජයග්‍රහණය කිරීමට ...

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය සිංහල වෙදකම හෙවත් හෙළ වෙදකම නම්වේ. මෙය අපට වෙනත් කිසිඳු ...