මේ කතාව – ග්‍රන්ථය දොරට වැඩුම

මේ කතාව – ග්‍රන්ථය දොරට වැඩුම

- in Arts
851
0

සුරේඛා සමරසේනගේ “මේ කතාව” ග්‍රන්ථයේ දොරට වැඩීමේ උළෙල ජුලි මස 9 වන දා කොළඹ මහජන පුස්ථකාලයේදී ප.ව 3.00 ආරම්භ වේ.. සාහිත්‍යයට ලැදි ඔබ සැමට ආරාධනා.

event1

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *