මං නුඹේ අප්පච්චී

මං නුඹේ අප්පච්චී

- in All, Arts
373
0

බිඳෙන් බිඳ පියෙන් පිය සිනිඳු පා එසවෙද්දී
මගෙ ලොවේ හැම තැනම කිරි සිනා උතුරද්දී
ලොවට රහසේම මං මගෙ කඳුළු සඟවද්දී
අම්මා කීවද
දුවේ ,
මං නුඹේ අප්පච්චී ……..

එදා ඒ පාලු රෑ අම්මා නුඹ මට දෙද්දී
රකින බව දිවුරුවා ඈ මෙළොව හැරයද්දී
රුහිරු කිරි නොවූවද ආදරේ උතුරද්දී
රස්නේ විඳගන් පපුවෙ
මං නුඹේ අප්පච්චී ………..

අම්මගේ සිනාවම නුඹ මුවේ පීදෙද්දී
සිය දහස් වාරයක් මං මැරී ඉපදෙද්දී
කඳුළු වියලා දෑසෙ මව් පදවි උසුලද්දී
දුවේ නුඹ හිනැහියන්
මං නුඹේ අප්පච්චී ………..

 

– සඳූ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *