තනිකම

තනිකම

- in All, Arts
137
0

කලුවරට අත වනන ලකුණු ගෙන
මලානික හුදෙකලා අහස යට
අදින සෙවනැලි රූ රටා මැද
නුඹම මිස රුවක් නොපෙනුනිය මට
ඉසිඹුලන්නට කැදලි තුල
ඉගිල යතැ විහග පෙල නගන සර
ඉවසන්න හැකිද තනිකම
ඉටු නොවුනු පැතුම් ගිනි ලන සද
අහස් තරු මල් පුරෝගෙන
හිනාවෙයි තව ටිකෙන් සරදමට…
හිස තියා වලාකුලු යහන මැද
සදත් දුක් ගී කියයි මං ගැන..
පහනක් නොදැල්වෙන කුටියක
සීතල කටුක අදුරට
හුරු උනත් බොහෝ කලක් සිත
ඇයි තනිකමක් මේ තරම් අද..
අතුරුවා පිච්චමල් හද ගැබ
සෙනෙහසින් බැදුනු තරමට
මහමෙරක් දුක බෙදා
නොකියාම වෙනතක් බැලුවෙ
නුඹ කොහොම…

 

~Vindhya Herath

Image Source – Forbimg

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *