නිදිකුම්බා මල

නිදිකුම්බා මල

- in All, Arts
119
0

නිදිකුම්බා මලක් වෙලා
කටු අග මම සුපිපුනාට
රිද්දන බඹරෙක් වුනෙ ඇයි
ලෙංගතු වන මගේ සිතට………..

විසකුරු නුඹෙ කටු ඇනුනම
හිත් මල මගෙ වැලපුනාම
ගලනා ඒ ලේ කදුලට
නුබේ හසරැලි ඇති හොදටම …………

හුස්ම පොදක් වැදුනත් ඇති
නුඹ මත්තේ හැකිලෙන්නට
නිදිකුම්බා මලත් කැමති
කටු මත්තෙම නුඹ විදින්න…

 

වින්ධ්‍යා ……

ජායාරූපය – Duleep Samarasinghe

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *