වැහි වතුර බිංදුව

වැහි වතුර බිංදුව

- in All, Arts
191
0

කොහෙදෝ ඉදං ආපු
වැහි වතුර බිංදුවට
යන්නමයි කියන්නේ
ඈත් වෙලා අහකට
ගුරුත්වාකර්ෂණය
ලෝටස් ඉෆෙක්ට් එක …..
හරහට වැටිච්ච
හීං දාරයකට හේත්තු වෙලා
තව මොකට රැදෙනවද
එපානං කොලයටත් ගහටත්
ඒ වතුර බිංදුව ….
ගිහින් නුඹ නිවාපන්
මහ පොලොවෙ ගින්දර
ඒ නුඹව වටින තැන
සාර කොල පාට නොව
දිය බිදත් පිපාස වු
මරු කතර….

වින්ධ්යා ❤️

ජායාරූපය – Duleep Samarasinghe

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *