කොහෙදෝ ඉදං ආපු වැහි වතුර බිංදුවට යන්නමයි කියන්නේ ඈත් වෙලා අහකට ගුරුත්වාකර්ෂණය ලෝටස් ඉෆෙක්ට් එක ...

Rally round the flag කියන සංකල්පය නැවත කරලියට පැමිණ තියනවා කෝවිඩ් -19 වසංගත තත්වයත් සමගම. ...

Pele, Backenbauer, Charlton, Zidane වගේ අතීත ක්‍රීඩකයෝ ගත්තත් Messi,Ronaldo වගේ වර්තමාන ක්‍රීඩකයෝ ගත්තත් අනාගතයේදී Mbappe ...