ඔබගේ මගේ හැම අයෙකුගේම එකම පැතුම එකම අධිෂ්ඨානය තම ජීවිතය සාර්ථකත්වයට පත්කර ගැනීමයි. ජීවිතය සාර්ථකත්වයට ...

කොහෙදෝ ඉදං ආපු වැහි වතුර බිංදුවට යන්නමයි කියන්නේ ඈත් වෙලා අහකට ගුරුත්වාකර්ෂණය ලෝටස් ඉෆෙක්ට් එක ...

Rally round the flag කියන සංකල්පය නැවත කරලියට පැමිණ තියනවා කෝවිඩ් -19 වසංගත තත්වයත් සමගම. ...

Pele, Backenbauer, Charlton, Zidane වගේ අතීත ක්‍රීඩකයෝ ගත්තත් Messi,Ronaldo වගේ වර්තමාන ක්‍රීඩකයෝ ගත්තත් අනාගතයේදී Mbappe ...